Welkom in de praktijk van Marij Camps

Homeopathie: een krachtige prikkel tot zelfherstel

Klassieke homeopathie is geschikt voor jou als je de oorzaak van jouw  klachten op een natuurlijke manier wil aanpakken.  Je klachten kunnen fysiek, emotioneel of mentaal van aard zijn. Bij de aanpak zijn ook de ziektegeschiedenis, de gevoeligheden (zoals bijv. gevoeligheid voor kou, dorst en eetlust)  en het karakter van de persoon  van belang. Op basis van het totaal krijg je een homeopathisch middel .  Dit middel zorgt voor het herstel van je balans en het aanpakken van het onderliggende (ziekte)proces.  Hieronder vind je meer uitgebreidere informatie over de klassieke homeopathie.

Samuel Hahnemann, arts 1755-1843, heeft het werkingsprincipe van de klassieke homeopathie ontdekt en met hem hebben velen deskundige homeopathisch artsen en klassiek homeopaten deze vorm van geneeskunst tot op de dag van vandaag verder ontwikkeld.

Ziek zijn 

Ziekte wordt in de homeopathie beschouwd als een disbalans in een persoon als geheel. Fysieke klachten en mentaal emotionele klachten hangen met elkaar samen. Het lichaam vertelt door middel van symptomen dat er iets aan de hand is. Het is de taak van de homeopaat om samen met jou te kijken naar de oorzaak, de bestaansgrond van je klachten en hoe de klachten zich bij jou uiten, om daar weer verandering in aan te brengen. Symptomen worden dus niet onderdrukt of bestreden, maar als aanknopingspunt gebruikt. Je lichaam geeft je die signalen niet voor niets.

Gezondheid 

Gezondheid wordt in de homeopathie beschouwd als het vrij zijn van blokkades die het welbevinden in de weg staan. In de meest ideale situatie heb je dan geen klachten meer. Het wil niet altijd zeggen dat je geen enkele klacht hebt. De wijze waarop je je klacht ervaart kan ervoor zorgen dat je je ondanks een klacht of ziekte wel vrij en gezond kan voelen.

Maatwerk 

Klassieke homeopathie is maatwerk omdat ieder mens uniek is en dus ook ziekte of disbalans zich bij ieder mens op een individuele manier laat zien. In de behandeling wordt gekeken naar wie je bent en hoe de klachten zich bij jou uiten. De klassiek homeopaat gaat op zoek naar het homeopathische middel dat past bij jouw situatie en klachten. Je eigen ervaring telt! niet de theorie, alleen jij kunt ervaren of je echt verder geholpen bent.

Resultaat van de behandeling 

Mensen reageren verschillend op de behandeling. In een acute situatie kan iemand binnen enkele minuten  reageren op een homeopathisch middel. Ook kinderen reageren in de regel vlot op een passend middel. Bij volwassenen hangt de reactie af van verschillende factoren, zoals de lengte van het bestaan van de klacht, de diepte van de klacht, iemands reactiekracht en ook of er veel onderdrukkende medicatie is gebruikt of wordt gebruikt. Reguliere medicatie kan gebruikt worden in combinatie met homeopathische medicatie. 

Wanneer de homeopaat het passende middel voorschrijft dan zul je merken dat:

  • De klachten verdwijnen of verminderen;
  • De algehele weerstand stijgt waardoor je minder snel ziek wordt of sneller  herstelt;
  • Je meer energie hebt en houdt;
  • Je voelt je lichamelijk en mentaal sterker en stabieler

Moet je erin geloven?

Nee, dat is niet nodig.  Als mensen hierover twijfelen geef ik altijd aan: “Je hoeft er niet in te geloven, ervaar zelf wat de behandeling met je doet”.  Klassieke homeopathie heeft een wetenschappelijke grondslag. Er wordt gebruik gemaakt van middelen waarvan exact bekend is welke gezondheidsklachten ze kunnen oproepen en genezen doordat er testen zijn gedaan met deze middelen op gezonde mensen en de effecten heel precies zijn genoteerd.  Wanneer een ziek persoon een middel inneemt waarvan het klachtenbeeld zeer sterk lijkt op zijn of haar klachten kan het die klachten genezen. Dit heet similia similibus curentur, ofwel het gelijke met het gelijkende genezen.

Wetenschappelijk?

De reden dat Homeopathie niet als wetenschappelijk wordt beschouwd, heeft er onder andere mee te maken dat deze aanpak maatwerk is. Verschillende personen met hoofdpijn kunnen een verschillend homeopathisch middel krijgen, omdat elk persoon uniek is.

Een ander argument waardoor Klassieke Homeopathie als niet wetenschappelijk wordt beschouwd, is dat men nog niet heeft kunnen vastleggen en begrijpen wat er precies gebeurd bij de bereiding en inname van een homeopathisch geneesmiddel. Wanneer een homeopathisch middel wetenschappelijk onderzocht wordt, lijkt daar niets van de oorspronkelijke stof in te zitten en dus wordt het door vele wetenschappers beschouwd als onzin. Vroeger dachten mensen dat de wereld plat was en dat alleen wat wij met het oog konden waarnemen de waarheid was. Later bleek de wereld rond te zijn en alles te bestaan uit atomen en moleculen. Het werkingsprincipe van de homeopathie bevindt zich op energieniveau en dat is moeilijk vast te leggen. Toch zijn er vele onderzoeken gaande, onder andere nanotechnologisch onderzoek die aangeven dat er nog daadwerkelijk stof terug te vinden is. Er wordt steeds meer bekend wat we nu nog niet weten.